Butlletí de la NACS | Issue 56 | October 2000
In memoriam Josep Roca-Pons

Acte d'homenatge a la Universitat d'Indiana, Bloomington
27 d'octubre del 2000, Faculty Club, Indiana Memorial Union


El professor Josep-Miquel Sobrer, la Universitat d'Indiana i el Departament d'Espanyol i Portugués d'aquesta universitat estan preparant un acte d'homenatge a la memòria del Dr. Josep Roca-Pons, president d'honor de la NACS i un dels fundadors de la nostra organització. Tots els socis hi són convidats.

L'acte consistira en un elogi de la figura del Dr. Roca-Pons fet per la professora Maryellen Bieder, elogi que sera seguit d'una conferència a càrrec d'un dels estudiants d'en Roca, el professor Philip D. Rasico, de Vanderbilt University. El professor Josep-Miquel Sobrer farà la presentació del conferenciant, el qual parlarà de "Quilombo 'Bordello': A Luso-African Mot Voyageur in Modernist Barcelona." Una recepció seguirà immediatament.

Tot això tindrà lloc a la Universitat d'Indiana, Bloomington, al Faculty Club de la Indiana Memorial Union, el divendres 27 d'octubre de 2000, a les 4 de la tarda.

Aquells de vosaltres a qui serà impossible assistir-hi podeu fer arribar uns mots d'homenatge a en Josep-Miquel Sobrer, que els recollirà i farà arribar a la Teresa, esposa del professor Roca-Pons.

GLASLBLU.jpg (2352 bytes)

Breu biografia de Josep Roca-Pons

Aquesta breu biografia de Josep Roca-Pons es va publicar a l'Avui del dia 29 d'agost d'enguany. Reproduït amb permís de l'Avui. See the English translation below.

El lingüista Josep Roca-Pons, difusor de la cultura catalana als EUA, va morir ahir a 86 anys a l'hospital de Sant Camil de Sant Pere de Ribes, després d'una llarga malaltia. Creu de Sant Jordi i membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Roca-Pons vivia a Sitges des de la seva jubilació el 1981.

Roca-Pons s'havia establert definitivament a Sitges, després de llargs anys de docència a Cuba, Puerto Rico i als Estats Units. Introductor de l'estructuralisme en l'ànalisi de la llengua i gramàtica catalanes, Roca-Pons estava considerat com un dels principals difusors de la cultura catalana als Estats Units. El 1978 va ser un dels fundadors de la North American Catalan Society (NACS), de la qual ara era president d'honor, i de la revista d'aquesta entitat, la Catalan Review, veritable publicació de difusió de la llengua i la literatura catalanes als Estats Units. Com a resultat d'aquesta feina, Roca-Pons va ser el creador d'una destacada escola de catalanòfils nord-americans, entre ells Philip D. Rasico, Joseph Gulsoy, Milton Azevedo, Patricia Boehne, David Viera i Curt Wittlin.

Sarrienc de naixement, Roca-Pons va exercir la major part de la seva activitat professional fora de Catalunya. En el temps de la immediata postguerra, aquí hi havia poques possibilitats per als lingüistes, de manera que va decidir marxar del país. El seu primer destí va ser Santiago de Cuba, on va fer classes de gramàtica i lingüística generals. Però el 1958, a causa del tancament de les universitats durant l'època de les guerrilles castristes, el lingüista va decidir acceptar una oferta de la Universitat Bloomington d'Indiana. En els 24 anys que Roca-Pons va estar-se als Estats Units, es va proposar "fer conèixer la cultura catalana" en aquell immens país. Roca-Pons considerava que una de les millors maneres de projecció de la cultura és que sorgeixin professors i investigadors de la llengua des de dins de la universitat. Així, gràcies al seu impuls va sorgir un grup de catalanòfils nord-americans que han seguit la seva tasca de difusió de la cultura i la llengua catalanes. A més, des del NACS, també s'ha continuat la feina feta amb l'organització de col·loquis, cada dos o tres anys, per difondre estudis sobre cultura i llengua catalanes tant d'aquí com nord-americans. Entre els seus llibres més destacats hi ha Introducción a la gramática (1960), Introducció a l'estudi de la llengua catalana (1971), El lenguaje (amb Pere Julià, 1973) i Introduction to Catalan Literature (1978).


GLASLBLU.jpg (2352 bytes)
The following biography was published in newspaper Avui on August 29, 2000. Reproduced with permission of Avui. English version by Kenneth Brown.


Josep Roca Pons, renowned professor of linguistics and champeon of Catalan culture in the United States, died yesterday at the age of 86 at Sant Camil de Sant Pere de Ribes Hospital. He had had a prolonged illness. He was recipient of the Cross of Saint George (Sant Jordi) and was an elected member to the Philology Section of the Institute for Catalan Studies in Barcelona. He resided in Sitges from 1981until this year.

He established permanent residence in Sitges after a long and prestigeous teaching career in Cuba, Puerto Rico and the United States. Roca Pons introduced structualism in the analysis of Catalan language and grammar, and was considered one of the major promotors of Catalan culture in the United States. In 1978, he was one of the founders of the North American Catalan Society, and on his death was an honorary President. He was also one of the founders of the Catalan Review, the North American Catalan Society professional journal that disseminates Catalan literature and language studies in the United States. In addition, Roca Pons created a veritable school of North-American Catalanophiles, among whom are Philip D. rasico, Joseph Gulsoy, Milton Azevedo, Patricia Boehne, David Viera and Curt Wittlin.

Originally from Sarrià, Roca Pons spent the larger part of his professional life outside of Catalonia. Immediately after the Spanish Civil War, he decided to leave Spain because of the poor employment situation for linguists. His first position was in Santiago, Cuba, where he taught grammar and general linguistics. In 1958, because of the closure of the Cuban universities during the guerrilla fighting, he accepted a position at Indiana University, in Bloomington. During his twenty-four year tenure at Indiana University, Roca Pons was dedicated to "promoting Catalan culture" in the USA. His idea was to create an active group of teachers and researchers who would project Catalan culture in North America from within the hemisphere. Thanks to his efforts, a healthy group of North-American  scholars of Catalan continue his life's work. The North American Catalan Society also continues his dream, by organizing colloquys every two or three years, the major goal of which is to promote Catalan culture and related studies in North America as well as in Catalonia. Roca Pons' major works were his Introducción a la gramática (1960), Introducció a l'estudi de la llengua catalana (1971), El lenguaje (in collaboration with Pere Julià, 1973), and Introduction to Catalan Literature (1978).

One crucial note missing from the obituary is that Josep Roca Pons was, for all of us who knew him as colleague, mentor, and friend, a complete gentleman. He will be sorrowfully missed by all.

Tornar a portada